Gạo thơm cao cấp ST25 2kg

Liên hệ: 0934.644.523

Hạt gạo thon dài, trằng trong, không bạc bụng. Hạt cơm trắng bóng, dẻo có mùi thơm nhẹ đặc trưng